• Wisselingen bestuur
    Afgelopen maandag heeft de ALV plaatsgevonden. Een verslag van de gehele vergadering volgt nog. Met dit bericht willen we alvast stilstaan bij enkele bestuurswisselingen. Zo zijn Leon Doorduyn en Leonie van der Molen afgetreden uit het bestuur. We bedanken Leon voor zijn voorzitterschap en het zijn van het gezicht van de club zowel intern als extern, maar bovenal voor de verbinding die hij de club heeft gebracht en die we voortzettend op zijn initiatieven verder willen uitbouwen. Leonie bedanken we voor een jaar bestuur met een focus op de link tussen de topsport. Voor Leonie was elke topsporter belangrijk, maar ze bracht extra scherpte voor de positie van de dames. Bij beiden zullen we feestelijker dan tijdens de ALV stilstaan tijdens een nog te plannen bijeenkomst in of na de zomer.
     
    Dit betekent dat we ook op zoek zijn naar nieuwe bestuurders. We zijn zeer verheugd dat we in de persoon van Andy Hoepelman een nieuwe voorzitter hebben gevonden, voor wie de ALV unaniem ‘voor’ gestemd heeft. Welkom, Andy en veel succes bij je (naar zijn eigen zeggen!) 30 jaar voorzitterschap! 
     
    Dat maakt het bestuur echter nog niet compleet, dus we zoeken nog steeds nieuwe bestuurders! Bij interesse vernemen we dat graag. We hebben in onze zoektocht ook breder binnen de vereniging gekeken, mede omdat we ook (de ouders van) de jeugd dichter bij de club willen betrekken. Uiteindelijk heeft de zoektocht in dat onderdeel van de club helaas nog niet geleid tot nieuwe bestuursleden. Ook ouders van jeugdleden zijn zeer welkom zich aan te melden bij interesse. Interesse kenbaar maken kan via Bestuur@UZSC.nl of door één van de bestuursleden aan te spreken in het zwembad of de kantine.