• GEEN COMPETITIE WEL TRAINING

  Zoals afgesproken in de nieuwsbrief van afgelopen week, hebben we hard gewerkt aan een trainingsschema (met dank voor de inzet van Arnoud Janssen; Lianne Hulshof, Remco de Vrueh en Mike van de Beukering) voor de komende weken. 

  Als uitgangspunten hebben we gehanteerd, dat de selecties in vorm blijven, de breedtesport tenminste 2 trainingsmomenten heeft en ook de jeugd niet hoeft in te leveren. 

  Nieuw voor ons allen is dat we op zaterdagavond vanaf 20.30 (behalve 7 november) twee uur hebben gecreëerd waarop iedereen van de breedtesport kan inschrijven (tot een maximum van 30 per tijdslot van 1 uur). Inschrijving gaat via INSCHRIJVING TRAINING ZATERDAG hiernaast.

  Richtlijn bij positieve test

 • DE REGELS

  Deze goed werkende regels zijn in aanvulling op het coronaprotocol van Zwembad De Kromme Rijn:

  • Maximale groepsgrootte voor personen > 17 jaar maximaal 30 (exclusief personeel/trainers), (onder 18 blijft 80) 
  • Sporten mag alleen op 1,5 meter afstand van anderen. 
  • Vanaf 18 jaar: Maximale groepsomvang 4 personen. Deze personen dienen altijd onderling de benodigde afstand te bewaren. Deze 4 personen vormen tezamen een zogeheten ‘bubbel’ en dienen deze bubbel de gehele activiteit (en daarna) niet te doorbreken (dus niet mengen met andere ‘bubbels’. 
  • De sportregels gelden niet voor kinderen tot 18 jaar. Zij mogen wel in grotere teams sporten. Of wedstrijden spelen met teams van hun eigen club. 
  • Kleedkamers kunnen openblijven, mits de 1,5m kan worden gehandhaafd 
  • Douches zijn gesloten gesloten 
  • Zwemkleding thuis aantrekken 
  • In het zwembad op de kant met mondkapje (richtlijn mondkapjes)
  • Materiaalgebruik is toegestaan. 
  • De laatste trainingsgroep ruimt op en sluit netjes alles af 

   

 • Impact Corona maatregelen van 14 oktober op UZSC jeugd

  Dit is een vraag die op verschillende manieren gesteld is, met name wat het concreet betekent voor de trainingen en de wedstrijden. Deze vraag willen we hieronder beantwoorden:

  UZSCorona update 18 oktober 2020