Juryrooster t/m december 2018

Het wedstrijd- en juryrooster van de eerste helft van het seizoen 2018/2019 (versie 002 / 16.10.2018) kan je hier downloaden. Denk er om dat alle juryleden dienen te beschikken over een geldige W-bevoegdheid.

Let op!
Het rooster kan tussentijds nog wijzigen. Aanvoerders en/of teammanagers worden daarvan, zo snel mogelijk nadat de wijzigingen bekend zijn, op de hoogte gesteld.