Nomineer voor Gerlof Oudega Trofee

Tijdens de ALV wordt altijd de Gerlof Oudega Trofee uitgereikt. Dit jaar heeft het bestuur besloten de uitreiking te laten plaats vinden tijdens de nieuwjaarsreceptie en de leden een stem te geven in de verkiezing.

gerlof oudega troffee

Rens Huijsen ontving de trofee in 2014

 

De trofee is bedoeld voor een ‘jong’ lid dat zich het afgelopen jaar op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt. Vorig jaar ging de prijs naar Rens Huijsen, die de prijs ontving uit handen van Kees Gielen voor zijn geweldige inzet voor de club rond het zwembad en de wedstrijden.

 

Aanmelden van kandidaten
Dit jaar wil het bestuur alle leden betrekken bij de uitreiking. Leden die een ‘jonge’ UZSC’er kennen die in aanmerking komt voor de Gerlof Oudega Prijs kunnen dat via de redactie van de nieuwsbrief voor 20 december a.s. laten weten. Zet er wel even bij waarom deze kandidaat volgens jou in aanmerking komt en op welk vlak hij zich volgens jou verdienstelijk heeft gemaakt.

 

Mocht het zo zijn dat er door de leden een persoon unaniem gekozen wordt, dan zal het bestuur de naam van de winnaar tijdens de nieuwjaarsreceptie bekendmaken en hem of haar de Gerlof Oudega Trofee uitreiken. Mochten er meerdere kandidaten zijn dan volgt een extra stemronde via de website en facebook.

Nieuws overzicht