ALV kiest voor beperkt aantal grote evenementen

Op 15 december jl. is in het clubhuis van UZSC de jaarlijkse ALV gehouden. Enige tientallen leden zijn aanwezig om te luisteren en mee te praten over een aantal ontwikkelingen binnen de club. De avond kent een iets andere opzet dan iedereen gewend is. Geen traditionele ALV, maar een waarbij de leden ook onderling in groepjes van gedachten kunnen wisselen over een aantal thema’s en dilemma’s.

 

Nadat het bestuur de gang van zaken in de verschillende commissies en de financiën heeft toegelicht en bekend is gemaakt welke bestuursleden er aftreden en nadat de ALV de nieuwe bestuursleden heeft gekozen dan wel herkozen, geeft voorzitter Kees Gielen zijn visie op de toekomst van UZSC. Na enige discussie in kleine groepjes wordt deze visie op een aantal punten bijgesteld. De uiteindelijke neerslag ervan heeft iedereen inmiddels kunnen lezen in het interview met de voorzitter, onlangs verschenen in de UZSC Nieuwsbrief, op www.uzsc.nl en op facebook. Kern van deze visie is dat UZSC een club wil zijn waar iedereen op zijn of haar niveau kan schitteren en dat de club de ambitie heeft om op het hoogste niveau mee te doen in de waterpolocompetitie.

 

Inventarisatie clubactiviteiten

Guust Jutte deelt met de aanwezigen een inventarisatie van alle clubactiviteiten. De presentatie maakt duidelijk dat een relatief kleine groep mensen binnen UZSC een enorme berg werk verzet. Maar ook dat het belangrijk is een aantal werkzaamheden te structureren en duidelijk aan te geven wie waarvoor verantwoordelijk is. De inventarisatie laat ook een aantal hiaten zien. Wat alleen opgelost kan worden als alle leden, inclusief de ouders van jeugdspelers, een bijdrage leveren aan de activiteiten binnen UZSC. Later dit voorjaar zal hier nog informatie over volgen.

 

Evenementen

Verder wordt gesproken over de inbreuk die evenementen van derden maken op de verenigingsavonden en op de inzet die het vraagt van vrijwilligers. Bij dergelijke evenementen wordt namelijk steevast een beroep gedaan op de leden van UZSC, vaak dezelfde groep enthousiaste vrijwilligers. Na het uitwisselen van de verschillende standpunten, vinden bestuur en leden elkaar in een principe besluit van maximaal twee grote evenementen voor derden per seizoen waaraan UZSC haar medewerking verleent.

 

Het bestuur stelt de inbreng van de leden van UZSC zeer op prijs en dankt de leden die aanwezig zijn geweest op de ALV.

Nieuws overzicht