Algemene Ledenvergadering 2014

!Let op! Gewijzigde datum

Namens het bestuur van UZSC nodig ik jullie uit op 15 december 2014 vanaf 20.00 uur in de kantine van de Krommerijn de Algemene Leden Vergadering bij te wonen.

 

Rob West, Secretaris

 

Agenda ALV 15 december 2014:

  1. Opening door de voorzitter
  2. Verslag ALV 2013
  3. Verslagen van bestuur en afdelingen
  4. Financien
  5. Aftreden en verkiezing van bestuursleden
  6. UZSC in 2015, plannen en acties van het bestuur
  7. Stichting Exploitatie Zwembad de Krommerijn
  8. Stichting Talentontwikkeling
  9. Gerlof Oudega trofee
  10. Rondvraag
Nieuws overzicht