Uitnodiging ALV

Het bestuur van UZSC nodigt alle leden (en de ouders/verzorgers van jeugdleden) van harte uit om aanwezig te zijn op de Algemene Ledenvergadering van maandag 13 mei 2019. De vergadering wordt gehouden in het clubhuis van UZSC in Zwembad De Krommerijn vanaf 20:00 en duurt tot ongeveer 22:00. Inloop is vanaf 19:45.

Deze vergadering zal zich richten op de begroting voor het komende seizoen, 2019/2020. Daarnaast willen we de inzet en het vinden van vrijwilligers voor de club bespreken. We merken dat het lastig kan zijn om vrijwilligers te vinden voor verschillende activiteiten binnen de club. We zouden dit graag tijdens de ALV bespreken om zo met u als (ouder/verzorger van een) lid na te denken over manieren om hier meer uit te kunnen halen.

Per e-mail zijn de volgende stukken verspreid (deze zijn verzonden uit ons contributiebestand. Het verzoek aan de ontvanger is de inhoud van deze mail te delen met de UZSC-leden binnen het huishouden):
- Conceptagenda
- Notulen jaarlijkse ALV 2018
- Notulen begrotings-ALV 2018
De begroting zal tijdens de vergadering ter inzage beschikbaar zijn.

Het is elk lid toegestaan een agendaonderwerp toe te voegen, indien gewenst met bijlage. Indien u hier gebruik van wilt maken, maak dit dan kenbaar en zorg voor aanlevering van het onderwerp en eventuele bijgevoegde documenten uiterlijk maandag 29 april 2019.

De conceptagenda is als volgt:

  • Opening voorzitter
  • Verslag vorige ALV
  • Wisselingen bestuursleden
  • Begroting seizoen 2019/2020
  • Vrijwilligers inzet
  • Voorstellen/ingezonden stukken leden
  • W.v.t.t.k. Afsluiting

We hopen u van harte te mogen zoveel mogelijk te kunnen begroeten tijdens de ALV.
Met vriendelijke groet, namens het gehele bestuur,

Leon Doorduijn, voorzitter

Nieuws overzicht