Juryrooster t/m april 2019

Het wedstrijd- en juryrooster van de tweede helft van het seizoen 2018/2019 (versie 002 / 15.01.2019) kan je hier downloaden. Denk er om dat alle juryleden dienen te beschikken over een geldige W-bevoegdheid.

Let op!
Het rooster kan tussentijds nog wijzigen. Aanvoerders en/of teammanagers worden daarvan, zo snel mogelijk nadat de wijzigingen bekend zijn, op de hoogte gesteld.

Schema jurytafel overzicht