Vrijwilligersprijs voor Beatrix Fulop

Tijdens een drukbezochte en gezellige nieuwjaarsborrel reikte UZSC-voorzitter Maurits Depla de Gerlof Oudega-prijs uit aan Beatrix Fulop. De prijs wordt ieder jaar uitgereikt aan een vrijwilliger die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging. 

Beatrix krijgt de prijs voor de grote bijdrage die zij levert aan het jeugdwaterpolo van UZSC in brede zin. Zij is actief langs de badrand en heeft de afgelopen twee jaar deel uitgemaakt van het bestuur van UZSC.

Nieuws overzicht