Bestuur UZSC nodigt leden uit voor Algemene Ledenvergadering op 20 november a.s.

Ledenvergadering

Op maandag 20 november a.s. wordt de Algemene Ledenvergadering [ALV] van UZSC gehouden. Het bestuur nodigt alle leden van UZSC uit om aanwezig te zijn. De ALV wordt gehouden in het clubhuis in Zwembad De Krommerijn. De vergadering begint om 20:00 uur. 

Agenda

  • Opening voorzitter
  • Verslag vorige vergadering 
  • Jaarrekening en begroting 
  • Verslag kascontrole commissie + benoemen nieuwe kascommissie
  • Vaststelling contributie seizoen 2018/2019
  • Benoemingen bestuursleden (Beatrix Fulop - portefeuille jeugdwaterpolo - treedt af als bestuurslid)
  • Mondeling verslag uit verschillende commissies
  • UZSC 2025 (visie van het bestuur op de toekomst van de club)
  • W.v.t.t.k.

 

Downloads:

Nieuws overzicht