Laatste herinnering contributie seizoen 2016/2017

Beste lid of ouder/verzorger,

Even een herinnering over het betalen van de contributie 2016/2017. Het seizoen is al bijna weer afgelopen. Een aantal leden heeft de contributie nog steeds niet betaald.  Vriendelijk verzoek om het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen te voldoen. 

Bij de volgende herinnering worden € 15 kosten in rekening gebracht. Houd er rekening mee dat je volgend seizoen niet mee kunt doen als je contributie over het seizoen 2016/2017 nog niet is betaald. Voorkom dus verrassingen en betaal je contributie! Bij betaling wel graag de persoonscode en factuurnummer vermelden. 
 
Opzeggen van je lidmaatschap voor volgend seizoen kan alleen door voor 1 augustus a.s. een mail naar de ledenadministratie te sturen.

De penningmeester. 

Nieuws overzicht