• Algemene uitgangspunten

  UZSC hanteert de regels die gelden voor sporters, officials, vrijwilligers en toeschouwers in en om het zwembad DKR, in lijn met het KNZB wedstrijdprotocol en de richtlijnen van de overheid. Kort samengevat zijn deze:

  • Kom niet naar zwembad DKR als je COVID-19 gerelateerde klachten hebt;
  • Volg de algemeen aanbevolen hygiëne maatregelen;
  • Houd je buiten het water aan het 1,5 meter afstandsprotocol;
  • Volg de routing en de aanwijzingen van de Corona-guards en/of zwembad medewerkers.

  UPDATE naar aanleiding van persconferentie van 29-9

  Richtlijn gebruik mondkapjes

  Richtlijn omgang positieve test

  Coronaprotocol Zwembad de Krommerijn

  Hieronder de protocollen die gelden, opgesplitst in tijdens wedstrijden of trainingen.

  Indien je na het lezen van deze pagina nog vragen hebt, kun je mailen naar corona@uzsc.nl

 • Tijdens wedstrijden

  UZSCorona wedstrijdprotocol 

  samenvatting (met plaatjes):

  Het belangrijkste uitgangspunt is dat sportief belang ondergeschikt is aan de gezondheid. Zie plattegrond hieronder voor looproutes en zones.  

  • Teams mogen het zwembadcomplex betreden vanaf 15 minuten na de eindtijd van de wedstrijd 2 voor de eigen wedstrijd. Zie ook het rooster
  • Zowel uit als thuis teams kleden thuis om. Kleedruimtes zijn voor de wedstrijd niet beschikbaar.  
  • Er zijn geen toeschouwers toegestaan. Uitzondering hierop zijn chaffeurs van bezoekende jeugdteam, met een maximum van 7 chaffeurs per team.  
  • Iedereen dient zich bij binnenkomst te registreren, dan wel mbv persoonlijke pas, dan wel via https://ikbezoek.nl/zwembad-de-krommerijn  
  • Gastteams en thuisteams hebben hun eigen omkleed en warming-up zone, te bereiken via de douches 
  • Looproute in het zwembad is rondom het bad, tegen de klok in. Tassen dienen meegenomen te worden wanneer een team van de ene naar de volgende zone beweegt.  
  • Wisselspelers kunnen ook plaatsnemen op de tribune om 1.5 afstand te bewaren.  
  • Bij het wisselen van speelhelft wordt eerst de spelersbank met chloorwater, beschikbaar in bakken, afgespoeld.  
  • Speelhelftwissel gebeurt doordat beide teams zo veel mogelijk rechts houden op de kant.  
  • Het is niet toegestaan te douchen na de wedstrijd.  
  • Elk team heeft 2 kleedkamers tot zijn beschikking. Er mogen maximaal 8 mensen in 1 groepskleedkamer.  
  • 15 min na afloop van de wedstrijd dienen de spelers en officials de kleedkamers en daarna het zwembadcomplex te verlaten. 
  • Jurytafel heeft spatschermen tussen de verschillende juryleden. Na afloop van de wedstrijd dienen deze en de gebruikte materialen gedesinfecteerd te worden met desinfectiedoekjes.