• Contributie

    Beste leden,

    De contributietabel voor  het nieuwe seizoen is weer bekend. Deze is voorgesteld en goedgekeurd in de ALV. In plaats van 2% verhogen we de contributie met 5%, omdat ook onze kosten stegen naar aanleiding van stijgende kosten. Dit is eenmalig.

    De contributie van de Coole Kikkers en de F-jes zal meer stijgen, om meer in lijn te komen met de groep tot 12 jaar en andere sporten.

  • 1 Contributie waterpolo wordt jaarlijks verhoogd met 2%, omhoog afgerond op hele euro's. Donateurs hebben geen recht op de aanbieding voor het zwemabonnement. Trainingslid met startkaart mag maximaal 3 wedstrijden per jaar meetrainen, bij meer dan 3 wedstrijden ben je een volwaardig lid. Aantal trainingsmomenten per week is afhankelijk van de trainingsmomenten van het team waarin je bent ingedeeld, niet van persoonlijke voorkeuren

    2 Contributie waterpolo wordt jaarlijks verhoogd met 2%, omhoog afgerond op hele euro's. Contributie inningen zijn minimaal per half jaar. Indien een lid zich aanmeldt in November, Maart of April, zal een betaalverzoek op basis van de maandcontributie verstuurd worden. Indien een lid zich gedurende het seizoen afmeldt, en een restitutie verzoekt, rekenen we met # maanden gezwommen maal maandbedrag + bonds- en administratiekosten twv 1 extra maand. Dus heeft u voor een half jaar betaald en heeft uw kind 3 maanden gezwommen, dan zijn de kosten 3x 30 + 30 =120 euro en is er geen restitutie.